Skip to main content

Librēon heeft onlangs het contract voor schoonmaakonderhoud gegund aan Asito. De strategie voor de aanbesteding was door Librēon uitbesteed aan CONTRAST Facility + Hospitality. Dit adviesbureau heeft het aanbestedingstraject van a tot z begeleid. 

Librēon bestuurt veertien scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Breda. De scholen hebben allemaal een eigen identiteit en vertegenwoordigen een breed palet onderwijs, van gymnasium tot praktijkonderwijs en van vrije scholen tot zelfs een internationale vestiging. De scholen worden bezocht door in totaal ongeveer 9.500 leerlingen; ruim 1150 medewerkers verzorgen het onderwijs en de ondersteuning daarvan.   

Vraag achter de vraag

Het schoonmaakcontract dat Librēon had liep af, waardoor een nieuwe aanbesteding nodig was. Matthijs Bergers, facility consultant bij CONTRAST: ‘Wij hebben voor deze nieuwe aanbesteding meerdere strategiesessies gedaan met de bestuurders van Librēon. Door de vraag achter de vraag te stellen, kregen we de eisen en wensen optimaal boven tafel en konden we de aanbestedingstukken binnen drie maanden opstellen. Librēon wilde een professionele schoonmaakdienstverlener die ontzorgt en de aansturing van de operationele medewerkers goed geregeld heeft. In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen was ook de duurzame inzetbaarheid van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een onderdeel van de opdracht. Tenslotte wilde Librēon overgaan naar zichtbare dagschoonmaak zonder verstoring van het primaire proces en was het een wens om meer te sturen op de beleving van de gebouwgebruikers.’  

Waardecreatiecirkel

In de aanbesteding heeft CONTRAST diverse onderwerpen uitgevraagd. Zo is gevraagd naar de inrichting van de dienstverlening op operationeel, tactisch en strategisch niveau. In het kader van ontzorgen is de communicatie tussen Librēon en dienstverlener op alle niveaus aan de orde gesteld, maar ook een communicatieplan met andere dienstverleners binnen Libreon. Verder is nadrukkelijk uitgevraagd hoe de dienstverlener bij de start en gedurende de looptijd van het contract voldoende vakbekwaam personeel kan waarborgen. Stef den Boer, facility consultant bij CONTRAST: ‘Librēon onderschrijft de uitgangspunten van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag en verwacht van de dienstverlener dat zij in het licht van deze code handelt als een goed werkgever. Librēon wil via deze code bevorderen dat de principes voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en goed werkgeverschap in de praktijk worden toegepast door de dienstverlener.’ 

Nieuwe samenwerking 

Uiteindelijk is de opdracht gegund aan Asito, een schoonmaakdienstverlener met ruime ervaring in de onderwijsbranche. Mede door een gedegen plan van aanpak om de transitie naar dagschoonmaak in een onderwijsorganisatie te realiseren, is Librēon blij met deze nieuwe samenwerkingspartner. Asito en Libreon gaan een overeenkomst aan voor 4 jaar, met als optie een verlenging van vier jaar. Matthijs Bergers: ‘Door aan het begin uitvoerig stil te staan bij behoeften en verwachtingen, hebben we in het vervolgtraject een goede keuze kunnen maken. Daar zijn wij als adviespartner ook heel blij mee. We wensen Librēon en Asito veel succes in hun nieuwe samenwerking.’  

Chat openen
Scan de code
Hallo 👋
Kunnen we je helpen?