Skip to main content

Een restafvalvrije onderwijsomgeving in 2025, dat is de ambitie van de HAS green academy in Venlo en Den Bosch. Bij deze ambitie past een innovatieve afvaldienstverlener. Samen met CONTRAST Facility + Hospitaly is gezocht naar de meest duurzame partner. Daarbij is de keuze gevallen op Renewi.   

CONTRAST was al vaste partner van de HAS. Logisch dat de opdracht voor aanbesteding van de afvaldienstverlening bij CONTRAST is neergelegd. CONTRAST heeft de duurzaamheidsambities van de HAS zo smart mogelijk vertaald naar een Programma van Eisen. Elseline Schouten, teamleider Facility Services bij de HAS: ‘Toen het contract met onze afvaldienstverlener afliep, hebben wij CONTRAST benaderd voor deze nieuwe opdracht. Wij hebben bewust gekozen voor deze ons al bekende partner, omdat CONTRAST veel kennis heeft van de inhoud van afvalproblematiek én veel ervaring heeft met nieuwe manieren van aanbesteden.’ 

Vak apart

Het managen van afvalstromen in een onderwijsomgeving blijkt een vak apart te zijn. Mariëlle Hintzen, facility consultant bij CONTRAST: ‘We hebben ons dan ook echt verdiept in de situatie bij de HAS. Zo concludeerden we al snel dat het in een omgeving met veel studenten belangrijk is om het scheiden van afval zo makkelijk mogelijk te maken. Daarnaast hebben we bewust gekozen voor een nieuwe manier van uitvragen bij de aanbesteding, namelijk op basis van ingezamelde kilo’s in plaats van aantal containers. Dit heeft namelijk als voordeel dat de vrachtwagen van de afvaldienstverlener pas gaat rijden als de container helemaal vol is. Daardoor zijn er minder vervoersbewegingen, wat milieuvriendelijker is én weer scheelt in de kosten.’  

Twee percelen

Door het afvalproces van inzamelen tot verwerken op te delen in twee percelen, namelijk in house verzamelen enerzijds en verwerken anderzijds, kon CONTRAST de aanbestedingsmarkt vergroten en op zoek gaan naar de beste leverancier per onderdeel. Marielle: ‘Daarbij was ons bij een scan van de afvalstroom, of beter gezegd de grondstoffenstroom, opgevallen dat steenwol daarin een dominant element is. Hiervoor moest de nieuwe afvaldienstverlener met een oplossing komen.’  

Keuze voor Renewi 

Beide percelen zijn gegund aan Renewi, een innovatief waste-to-product bedrijf dat zich exclusief richt op het verkrijgen van waarde uit afval in plaats van het verbranden of storten van afval. Marielle: ‘Met prikkelende doelstellingen en uitdagende vragen hebben we de markt benaderd en uiteindelijk gekozen voor Renewi als de beste partner voor de HAS. Samen werken zij nu aan de ambitie om een restafvalvrije onderwijsomgeving te realiseren.Elseline Schouten: ‘We vinden het uniek dat Renewi een afvalcoach inzet om op basis van data een gedragsverandering van de gebouwgebruiker te realiseren. Want om een afvalvrije omgeving te realiseren, hebben we de gebruikers hard nodig. Bij hen begint het verminderen en scheiden van afval. We zijn trots op hoe we in co-creatie met CONTRAST tot zo’n mooi resultaat van de aanbesteding zijn gekomen.’  

HAS Green Academy is hét opleidings- en expertisecentrum van Zuid-Nederland in de sector agro, food en leefomgeving, met twee vestigingen: Den Bosch en Venlo. HAS Green Academy heeft 3700 voltijdstudenten, die studeren aan zowel Nederlandstalige als Engelstalige bacheloropleidingen. Daarnaast volgen ruim 640 cursisten één of meer bedrijfsopleidingen aan de HAS.  

Chat openen
Scan de code
Hallo 👋
Kunnen we je helpen?