Skip to main content

Het ontwerpteam van CONTRAST is sinds vorig jaar met vier man een team dat van alle markten thuis is. Tom Rietveld, hospitality consultant en onderdeel van het ontwerpteam: ‘Mijn collega Maarten van Hussen en ik hebben jarenlange ervaring met inrichtingsconcepten voor eten & drinken. Deze ervaring hebben we uitgebreid met de expertise van designer Ayham Salaymeh en business analist Mark Pieters. Met z’n vieren zijn we nu een krachtig team.’

‘Steeds vaker kregen Maarten en ik vragen over de implementatie van onze adviezen. Dat maakte ons bewust van de behoefte aan een integrale aanpak. Van markt- en doelgroeponderzoek naar strategie, concept, realisatie en contractering. Ons ontwerpteam is nu dan ook onderdeel van een totaalaanpak voor het ontwerpen, optimaliseren en contracteren serviceconcepten. Van visie tot vaatwasser. Voor alle plekken waar mensen werken, verblijven of ontmoeten.’ 

Waardecreatiecirkel

Maarten van Hussen: ‘Onze unieke meerwaarde is dat we het hele traject in eigen hand hebben en werken op basis van circulaire uitgangspunten. Wat we aan de voorkant bedenken, realiseren we ook. Dit past bij de waardecreatiecirkel die CONTRAST hanteert voor alle opdrachten. In deze cirkel is ontwerp & realisatie een cruciale schakel. In de basis doorlopen we bij alle opdrachtgevers hetzelfde traject, waarbij we altijd beginnen met onderzoek & data. Want of de opdrachtgever nu een grote organisatie is of een café op de hoek van de straat: we willen eerst weten hoe het profiel van de gasten of bezoekers eruitziet, met andere woorden wat zijn hun behoeften en verwachtingen. Kleine ondernemers doorlopen deze fase meestal vrij vlot, omdat ze hun doelgroep goed kennen. Daarentegen hebben grote overheidsorganisaties meer tijd nodig voor deze eerste fase; hun doelgroep is vaak niet heel eenduidig te onderscheiden.’ 

Duurzame keuzes

Het ontwerpteam analyseert in de onderzoeksfase ook de resterende levensduur van de bestaande keukenapparatuur en technische installaties en de bouwkundige staat van het pand. Maarten van Hussen: ‘Dit doen we onder meer met onze eigen Kitchen Control Tool. Dat is een database op basis waarvan we kunnen bepalen in welke levensfase een apparaat zich bevindt en wat de onderhoudskosten de komende jaren zullen zijn. Daarbij kijken we of vervanging voordelen biedt als het gaat om efficiency, energieverbruik en aansluitbehoefte. Deze analyse helpt de opdrachtgever om duurzame keuzes te maken.’ Na de fase van onderzoek & data, volgen de fasen van visie & strategie, benchmark & businesscase en conceptontwikkeling. Tom Rietveld: ‘Op basis hiervan gaan wij aan de slag met de vertaling naar een functioneel en toekomstgericht ontwerp en het selecteren van een partner voor de totale levenscyclus van de hardware.’

Samenwerking

Tom Rietveld: ‘Als team werken we altijd nauw samen met de architect. Daarbij lopen we onvermijdelijk tegen dilemma’s aan. Als de architect bijvoorbeeld het restaurant op een bepaalde plek in een pand wil omdat dit mooier lijkt, kijken wij op basis van ons gastonderzoek hoe functioneel dit is en of het past bij de circulaire doelstellingen. Elke vraag is legitiem. Het gaat steeds om het afwegen van risico’s en kosten. Hoe beter wij uitgangspunten in de beginfase vaststellen, des te soepeler verloopt dit proces. Wij willen dat de hele klantreis optimaal verloopt en dat het afgesproken ontwerp optimaal wordt gerealiseerd. Daarbij kijken we naar de Total Cost of Ownership gedurende de levenscyclus. Daarbij zijn thema’s zoals levensduurverlenging, upcycling in plaats van recycling, remote monitoring en predictive maintenance altijd onderwerp van gesprek en komen we tot een duurzaam eindresultaat.’  

Complementair

Maarten van Hussen: ‘De markt is volop in beweging, van dynamische meerjarenplanning tot en met robotisering en nieuwe kooktechnische oplossingen. Als team volgen we de trends op de voet, zodat we weten wat er speelt. Het is ook mooi dat we als team complementair zijn. Tom is sterk in de gesprekken met de opdrachtgevers, Ayham is specialist in tekenprogramma’s en spreekt de taal van de installateurs, Mark is een hele goede analist en werkvoorbereider en ik beschik over veel technische kennis. Zo zijn we met vier man een sterk team, met veel innovatievermogen en energie. Klaar voor de toekomst!’

Chat openen
Scan de code
Hallo 👋
Kunnen we je helpen?