Skip to main content

CONTRAST begeleidt aanbesteding schoonmaak Veiligheidsregio Fryslân

Binnen Veiligheidsregio Fryslân werken Brandweer Fryslân en GGD Fryslân aan de brandweerzorg, publieke gezondheidszorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing. Hiervoor is een grote diversiteit aan locaties in gebruik, waaronder 46 GGD locaties, 60 brandweerlocaties, een aantal COVID test- en vaccinatielocaties. Deze locaties vragen allemaal om schoonmaakonderhoud. CONTRAST begeleidde hiervoor de aanbesteding. Met als resultaat een contract van vier jaar voor schoonmaakdienstverlener CSU.

De Veiligheidsregio had een aantal duidelijke wensen, onder meer op het gebied van participatie en kansen bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Met als concrete eis dat de schoonmaakdienstverlener hiervoor intrinsiek gemotiveerd is en kan laten zien dat mensen zoveel als mogelijk doorstromen naar een reguliere baan. In de huidige situatie worden nu al op verschillende locaties mensen ingezet van Caparis, een regionale sociale onderneming. Zij zijn onder het management van de dienstverlener werkzaam.

Margriet van Dijken, partner bij CONTRAST, ziet dat de veiligheidsregio een ideale ontwikkelomgeving is voor mensen met een begeleidingsbehoefte. ‘De Veiligheidsregio heeft een grote diversiteit aan panden. In veel panden is de schoonmaak heel voorspelbaar en betreft het vaak alleen dagschoonmaak. Er zijn ook grotere panden, die het mogelijk maken om een coach of buddy mee te laten lopen.’   

FLEXIBILITEIT

De Veiligheidsregio heeft de laatste jaren echter wel te maken gekregen met locaties die vragen om meer flexibiliteit. De COVID test- en vaccinatielocaties zijn daar een goed voorbeeld van, net als de crisisnoodopvanglocaties voor vluchtelingen. Margriet van Dijken: ‘Op deze locaties moet snel gehandeld worden. Daarom is het belangrijk dat de schoonmaakdienstverlener hier maximaal regie kan pakken als het gaat om een snelle organisatie van het werk en de kwaliteit van het werk.’

DUURZAAM
HEID

Naast participatie en flexibiliteit is duurzaamheid een belangrijke eis van de Veiligheidsregio. Daarbij gaat het de Veiligheidsregio vooral om duurzaam gebruik van materialen en grondstoffen en het inzichtelijk maken van de impact. Matthijs Bergers, adviseur CONTRAST: ‘CSU monitort jaarlijks exact de CO2-footprint en milieubelasting van de dienstverlening aan zijn opdrachtgevers om vervolgens de grootste vervuilers te verduurzamen. Ook zet CSU refurbished materialen en machines in.’

INTEGRALE
KIJK

Margriet van Dijken: ‘Vanuit CONTRAST stimuleren wij integraliteit. Dat betekent dat wij namens de klant de ambitie hebben om de verschillende facilitaire dienstverleners te verbinden en bijvoorbeeld samen te verduurzamen. In de praktijk blijkt dit minder makkelijk dan het lijkt. Een mooi resultaat bij de Veiligheidsregio is dat de facilitaire dienstverleners samen onderzoek doen naar hoe de gebouwgebruikers de facilitaire dienstverlening ervaren. Vanuit de gezamenlijkheid zijn alle dienstverleners betrokken bij de optimalisatie van deze ervaring.’

Chat openen
Scan de code
Hallo 👋
Kunnen we je helpen?