Skip to main content

Het openbaarvervoerbedrijf van Amsterdam (GVB) is met ruim vijfduizend collega’s een van de grootste werkgevers van Amsterdam. Goed werkgeverschap staat bij GVB hoog in het vaandel. Dat vertaalt zich natuurlijk ook in een visie op eten en drinken. CONTRAST heeft deze visie samen met GVB ontwikkeld en op basis daarvan de aanbesteding voor een cateraar gedaan. Hoe heeft CONTRAST dit aangepakt en wat is het uiteindelijke resultaat?

Anna Casemier, managing partner bij CONTRAST: ‘Wij hebben allereerst een programma gemaakt voor het klankborden met diverse doelgroepen en stakeholders. Dat leidde tot mooie gesprekken, waarin we al gauw ontdekten wat voor GVB belangrijk is. Zo zijn we gekomen tot drie pijlers: eerlijk, gezond en huiselijk.’

GVB Gezond

Het programma GVB Gezond is nauw betrokken geweest bij het visietraject. Ongeveer twee derde van de GVB-collega’s werkt namelijk in onregelmatige diensten; dat geeft een verstoring van de biologische klok en daardoor gezondheidsrisico’s. Jeroen de Wilde, manager Facilitaire Zaken bij GVB: ‘Wij willen dat onze collega’s maximaal gefaciliteerd worden in gezond eten en drinken, passend bij het tijdstip van hun pauzemoment, ongeacht of het dag, avond of nacht is. Daarnaast vinden we dat het accent moet liggen op minder bewerkt voedsel en op voedsel van het seizoen dat lokaal is geproduceerd.’

Stevige basis

Dionne Bakker, hospitality consultant bij CONTRAST: ‘Het was heel inspirerend om samen met de mensen van GVB dit visietraject te doen. Samen zijn we gekomen tot een stevige basis. De eerste pijler richt zich op eerlijke kansen voor ondernemers en talenten met afstand tot de arbeidsmarkt en op een aanbod dat voor iedereen betaalbaar is - ook dat is eerlijk. In de tweede pijler gaat het om bewustwording van en motivatie voor gezonde keuzes. De derde pijler richt zich op de omgeving van eten en drinken: uitnodigend, vertrouwd en met aandacht, kortom huiselijk.’

Cater Concept

De nieuwe visie op eten en drinken is de basis geweest voor de aanbesteding van de catering. Uiteindelijk is deze gegund aan Cater Concept. Jeroen Albers, Manager New Business & Development bij Cater Concept: ‘Wij hebben de visie vertaald naar een overtuigend concept met de focus op gezond en duurzaam. Daarbij hebben we de eis om te werken met eerlijke producten en collega’s die een eerlijke kans verdienen, concreet gemaakt. We voelen ons wat betreft de familiaire sfeer erg thuis bij GVB en zijn dan ook heel blij met de opdracht.’

Implementatie

Voor de implementatie was twee maanden uitgetrokken en dat is gelukt! Vanaf januari zijn drie locaties operationeel, waarbij de look & feel van de restaurants is aangepast en de smart fridge installatie volledig in bedrijf is. Dionne Bakker: ‘De volgende stappen zijn de inrichting van rapportage met KPI’s en het vaststellen van de overlegstructuur. Daarmee willen we waarborgen dat er continu gewerkt wordt aan verbeteringen, zodat de klanttevredenheid hoog blijft. Met de gezondheidsambities en persoonlijke benadering van Cater Concept moet dat wel lukken.’

Chat openen
Scan de code
Hallo 👋
Kunnen we je helpen?